قوانین شریک شو

1.در اختيار گذاشتن فضاي کار به صورت ساعتي مي باشد.

2.شريک شو ، سرويس اجاره فضاي کاري نيست،بلکه سرويسي براي اشتراک گذاري فضاهاي بلااستفاده است.به همين دليل فضاهاي کاري که بر روي آنها نظارت داريد را با ديگران به اشتراک بگذاريد تا از دستبرد به اموال و دارايي هاي شرکت شما جلوگيري به عمل آيد.تمامي مسئوليت هاي حفظ اموال و چگونگي استفاده ديگران از فضاي کاري به اشتراک گذاشته شده توسط شما،بر عهده شما مي باشد.

3.درصدي که در قبال هر به اشتراک گذاري دريافت مي شود براي هر ساعت 30 درصد مبلغ کل است.به اين صورت که اگر فضايي براي 5 ساعت آزاد باشد و هزينه هر ساعت آن 200000 ريال باشد،60000 ريال آن توسط شريک شو دريافت مي شود و باقي آن به اعتبار حساب شما اضافه مي شود.

4.هر فضاي کاري مي بايست داراي حداقل 2 تصوير،جزئيات امکانات و آدرس کامل باشد.

5.هر کاربر در اين سرويس داراي اعتبار مي باشد که با اين اعتبار مي تواند هم کسب درآمد کند و فضاهاي خود را به اشتراک بگذارد و هم از اين فضاها استفاده کند و هزينه را از اعتبار خود پرداخت نمايد.بسته هاي افزايش اعتبار متعددي هم براي افزايش اعتبار موجود است.

6.درخواست انتقال موجودي اعتبار به حساب بانکي کاربر هم با اين شرط است که ميزان آن حداقل 3000000 ريال باشد.

7.هيچ حداقل و حداکثري هزينه اي براي فضاهاي مورد نظر پيش بيني نشده است ولي در صفحه مربوط به اشتراک گذاري فضا امکاني تعبيه شده است که نظر کاربر را در مورد هزينه از او مي پرسد.اين بخش داراي سه گزينه گران،معقول و ارزان است که ميانگين اين نظرات محاسبه مي شود و در نهايت در ليست فضاهاي کاري برچسب گران،معقول و يا ارزان قرار مي گيرد.

8.سرويس شريک شو محدود به استان و يا شهر خاصي نيست و در هر شهري از ايران که حضور داريد از اين سرويس استفاده کنيد


© 1393 شریک شو - ساخته شده در ایران و برای ایران